PREVENCE JE NAŠE SPECIALIZACE

Chráníme Váš majetek a zboží.
Realizujeme úklid a dohlížíme na bezpečí.

SLUŽBY

BEZPEČNOST

Nabízíme komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních služeb a činností ve všech typech budov a provozů. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Veškeré bezpečností služby nabízíme s možností náhradního plnění. Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi. Služby provádí náležitě kvalifikovaní a odborně proškolení zaměstnanci ve firemních uniformách.

Fyzická ostraha

Pro výkon ostrahy zaměstnanci Preventa service s.r.o., používají dle charakteru zakázky, objektu a dle přání zákazníka služební psy a mezi jejich výstroj může patřit i další vybavení - obušek, pouta, slzotvorné prostředky, apod. V případě zvláštních okolností, či požadavků jsou vybaveni také služební zbraní. Pro kvalitní komunikaci mezi jednotlivými členy ostrahy jsou využívány mobilní radiostanice.

Recepční služby

Recepční služby poskytujeme 24 hodin denně. Pracovníci jsou oděni v reprezentativní uniformě či dle daného přání zákazníka j jiném společensky vhodném oděvu. Samozřejmostí je komunikační jazyková vybavenost pracovníka recepce.

 • Fyzická ostraha objektů
 • Bezpečnostní analýza
 • Recepční služby
 • Osobní ostraha - bodyguarding
 • Připojení na PCO
 • Elektronické zabezpečovací systémy
 • Elektronické protipožární systémy
 • Přeprava finanční hotovosti

ÚKLID

Poskytujeme komplexní úklidový servis v plné míře nejen v administrativních budovách, ale také v obchodních a výrobních centrech a provozech. Základem je poskytování pravidelného denního úklidu, které je v případě potřeby či dle charakteru zakázky doplněn o další možnosti úklidových prací.

Úklidový program

Dle zadání vypracujeme úklidové schéma dle Vašich představ, či sami navrhneme takové řešení, aby bylo maximálně efektivní na prostředí, ve kterém se bude úklidový servis aplikovat. Taktéž zajišťujeme dodávky hygienických potřeb na WC a vybavujeme kuchyňky v administrativních prostorách spotřebním materiálem.

Působnost:

 • Obchodní a kulturní centra
 • Instituce státní správy
 • Administrativní budovy
 • Multikomplexy
 • Školní instituce
 • Průmyslové objekty
 • Hotely a ubytovací zařízení
 • Zdravotní střediska a nemocnice

MERCHANDISING

Sofistikovaná činnost a práce se zbožím v prodejním prostoru. Cílem je zajistit, aby se konkrétní zboží v daném čase nacházelo za správnou cenu na správném místě.

Efektivita a maximalizace

Nejedná se tedy pouze o doplňování, vybalování a vyskladňování celé řadyzboží a prodávaného sortimentu. Záběr činnosti merchandisingu je mnohem širší. Výsledkem celého souboru činností je zajistit lepší viditelnost, přehlednost a tím i prodejnost daného vzorku zboží v konkrétních prostorách jeho prodeje. Lze proto říci, že jeho hlavní náplní jezvýšení efektivity a hospodárnosti prodeje.

Odbornost, zkušenosti a kontrola

Nejen merchandiseři, ale veškeří naši pracovníci jsou důkladně proškoleni a jejich činnost podléhá kontrole, aby nedocházelo ke snižování úrovně poskytovaných služeb. Řízením veškerých procesů jsou pověřeni manažeřis dlouholetou praxí a rozsáhlými zkušenostmi v oboru.

 • Kontrolní inventury
 • Doplňování zboží
 • Transparentní kontrola
 • Více času na zákazníka
 • Motivace k opakovaným nákupům
 • Monitoring a reporting

DOHLEDOVÉ CENTRUM

Provozujeme multifunkční pult centralizované ochrany a dohledové centrum. Činnost těchto center zahrnuje služby v oblasti ochrany osob a majetku, efektivního monitoringu a dohledu, bezpečného přenosu informací a řešení případných krizových situací.

Pult centralizované ochrany je specializované pracoviště s 24hodinovým provozem. Na pracovišti je zaveden přísný bezpečnostní režim – přístup k citlivým údajům, prevence sabotáže, apod. Naše PCO jsou vybavena nejmodernější technologií centrálního vyhodnocování monitorovaných objektů. Využíváme také nejnovější systémy pro přenos dat (GSM, SMS, GPRS, Internet, rádiová síť).

Základní princip

Služba dálkové ostrahy a dohledu je založena na přenosu signálů z elektronických zabezpečovacích systémů či kamerových technologií, které nepřetržitě monitorují střežené objekty. Data z těchto zařízení jsou na dispečink předávána formou digitálních komunikačních formátů. Získané údaje obsahují celou řadu událostí generovaných instalovanými systémy. Data jsou následně vyhodnocována a prostřednictvím příslušného hardware a uživatelského rozhraní převáděna na jednotlivé stavy v objektu, Systém může také rovněž sloužit k vytváření detailního přehledu historie stavu a pohybu osob v objektu.

 • Dálkový monitoring EZS
 • Dálkový monitoring EPS
 • Kontrola stavu objektu výjezdovou jednotkou
 • Zajištění pachatele výjezdovou jednotkou
 • Monitoring uzamykání objektu
 • Zajištění objektu proti vzniku dalších škod
 • Služba TÍSEŇ - rychlé přivolání pomoci

O SPOLEČNOSTI

Naším hlavním cílem je Vaše spokojenost s prováděnými službami. Klademe proto značný důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a ta je vždy na prvním místě spojena s profesionálním výkonem našich zaměstnanců, kteří podléhají kontrolní činnosti speciálního teamu pracovníků, kteří nejen namátkově ale také pravidelně, kontrolují správné provádění výkonu předepsaných služeb a jim svěřených činností.

Naši zaměstnanci jsou kvalitně proškolení a jim svěřené činnosti provádějí s maximálním nasazením tak, aby výsledek vždy odpovídal kvalitnímu výkonu.

Veškeré nabízené služby jsme schopni flexibilně aplikovat a přizpůsobit Vašim požadavkům a přáním. Současně však se podílíme na vývoji, zlepšování a zvyšování efektivity celé řady procedur jež se ve Vašem provozu vyskytují.

Působíme v průmyslových areálech, zdravotnických a obchodních centrech, podnikatelských, ale i soukromých objektech.

K novým projektům a zakázkám přistupujeme individuálně a při jejich provádění využíváme vždy zkušenosti a znalosti získané z praxe.

POJIŠTĚNÍ

Společnost Preventa Service s.r.o. a je řádně pojištěna po případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s předmětem podnikání u pojišťovny Kooperativa a.s., na celkovou pojistnou sumu do výše škody 50.000.000 Kč.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Využíváním služeb naší společnosti můžete jako firma či společnost s více než dvaceti pěti zaměstnanci plnit danou povinnost dle ustanovení § 24 odst.3b č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Umíme pro Vás zajistit a v rámci poskytovaných služeb efektivně vyřešit problematiku povinnosti zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností.